Flash-Fiction EACWP Contest (Swedish)


Med det här initiativet vill EACWP främja och uppmuntra litterärt skapande i Europa och sammanföra europeiska författare i en gemensam tävling. Några av tävlingens mål är:

 • Att uppmuntra samhörigheten och ett europeiskt medborgarskap genom kulturellt och litterärt utbyte.
 • Att främja kreativt skrivande på de europeiska språken för att bevara den historiskt värdefulla språkmånfalden.
 • Att främja det kreativa skrivandets utveckling i Europa.

Den europeiska segraren kommer att tilldelas ett pris på 600 €. Andrapristagaren tilldelas ett pris på 400 euro.


Krav på bidragen

Behörighet

 1. Tävlingen är öppen för alla deltagare som bor i Europa (inklusive länder kulturellt förbundna med Europa som Ryssland, Turkiet och Israel).
 2. Representanter för EACWP och lärare och personal anlutna till EACWP kan inte delta.

Formella krav på tävlingsbidragen

 1. Tävlingsbidraget utgörs av en text om maximalt 100 ord, titel ej inkluderad.
 2. Temat är ”underjordiskt”.
 3. Tävlingsbidraget skall ha en titel.
 4. Det skall utgöra en tidigare ej publicerad originaltext, och det får inte ha tilldelats något pris i en nationell eller internationell tävling.
 5. Tävlingsbidrag skall skickas med EACWP-formuläret enligt deltagande språk (engelska, spanska, katalanska, portugisiska, franska, tyska, nederländska, danska, finska, svenska, hebreiska och tjeckiska)
 6.  Alla efterfrågade uppgifter är obligatoriska.

Tävlingsomgångar

 1. Tävlingen består av två omgångar, först en nationell och sedan en europeisk.
 2. I den första omgången skall originaltexten skrivas på något av de nämnda, europeiska språken.
 3. Varje institution tar emot bidragen, läser dem och utser en vinnare och två finalister på det språk institutionen ansvarar för. I fråga om bidrag på nederländska där två institutioner i skilda lander deltar, skall var och en av dessa utse en finalist.
 4. I tävlingen kommer 13 finalister att delta i den andra omgången, en för varje institution.
 5. De segrande bidragen på respektive språk översätts till engelska inför den andra tävlingsomgången.
 6. Den internationella juryn utser en europeisk segrare i denna andra omgång.

Tävlingens nyckeldatum

 1. Anmälningsformuläret öppnas för bidrag 25 februari, 2022, kl 13.00 (CET) och stängs den 30 april, 2022, kl 13.00 (CET). Bidrag som lämnas före eller efter denna period diskvalificeras.
 2. Resultatet från den första omgången publiceras på EACWP:s hemsida senast den 30 maj, 2022.
 3. Röster avgivna på EACWP:s hemsida mellan den 30 maj, 2022, kl 13.00 (CET) och 30 juni, 2022 kl 13.00 (CET) beaktas av juryn.
 4. Den europeiska vinnaren kungörs den 15 juli, 2022.
 5. Den europeiska segraren tilldelas ett pris på 600 euro.
 6. Andrapristagaren tilldelas ett pris på 400 euro.

Jury och spridning av segrande texter

  1. Den internationella juryns sammansättning bekräftas av företrädarna för de EACWP-institutioner som är involverade i tävlingen.
  2. Den slutliga europeiska vinnarens text kommer att publiceras på EACWP: s webbplats och i andra publikationer knutna antingen till EACWP eller till institutionner som samverkar med EACWP.
  3. Deltagarna accepterar alla EACWP Flash-Fiction Contest Rules.
  4. Deltagare som inte följer regler och krav diskvalificeras.
  5. Den internationella juryn har rätt att fatta beslut för att lösa konflikter eller oväntat uppkomna situationer.

Om det råder diskrepans mellan den översatta versionen av dessa regler och den engelska versionen, gäller den senare.

Behandling av personliga uppgifter

 1. Läs här om våra tävlimgsregler och villkor.
 2. De personuppgifter som lämnas av tävlingsdeltagarna i registreringsformuläret för tävlingen kommer att lagras i ett arkiv som EAWCP ansvarar för. Arkivet är registrerat i Spanien på adressen Calle Covarrubias 1, Madrid, 28010, med företagsregistreringsnummer (Corporate Tax Id, CIF) ES-G8622066 för att underlätta administrationen av de tävlandes deltagande enligt angivna regler.
 3. Genom att delta i tävlingen medger den tävlande att dessa uppgifter används för marknadsföring, statistik och analys och för att administrera tävlingsdeltagandet. För ytterligare information, läs EACWP:s policy gällande respekt för deltagarnas integritet.
 4. Deltagare har rätt att kräva korrigering eller förstörande av inkorrekta personuppgifter. Rättigheten kan utövas med hjälp av vårt kontaktformulär.

Swedish Form

Closed on Saturday, May 7th, 13.00 (CET)