Flash-Fiction EACWP Contest (Swedish)

Med det här initiativet vill EACWP främja och uppmuntra litterärt skapande i Europa och sammanföra europeiska författare i en gemensam tävling. Några av tävlingens mål är:

 • Att uppmuntra samhörigheten och ett europeiskt medborgarskap genom kulturellt och litterärt utbyte.
 • Att främja kreativt skrivande på de europeiska språken för att bevara den historiskt värdefulla språkmånfalden.
 • Att främja det kreativa skrivandets utveckling i Europa.

Swedish Form (Closed)

The contest is close now: since March 1st at 13.00 CET.


Krav på bidragen

Behörighet

 1. Tävlingen är öppen för alla deltagare som bor i Europa (inklusive länder kulturellt förbundna med Europa som Ryssland, Turkiet och Israel).
 2. Representanter för EACWP och lärare och personal anlutna till EACWP kan inte delta.

Formella krav på tävlingsbidragen

 1. Tävlingsbidraget utgörs av en text om maximalt 100 ord, titel ej inkluderad.
 2. Berättelsen skall utspelas i Europa.
 3. Tävlingsbidraget skall ha en titel.
 4. Det skall utgöra en tidigare ej publicerad originaltext, och det får inte ha tilldelats något pris i en nationell eller internationell tävling.
 5. Tävlingsbidrag skall skickas med EACWP-formuläret enligt deltagande språk (engelska, spanska, katalanska, portugisiska, italienska, franska, tyska, nederländska, danska, finska, svenska, hebreiska och turkiska). Alla efterfrågade uppgifter är obligatoriska.

Tävlingsomgångar

 1. Tävlingen består av två omgångar, först en nationell och sedan en europeisk.
 2. I den första omgången skall originaltexten skrivas på något av de nämnda, europeiska språken.
 3. Varje institution tar emot bidragen, läser dem och utser en vinnare och två finalister på det språk institutionen ansvarar för. I fråga om bidrag på nederländska där två institutioner i skilda lander deltar, skall var och en av dessa utse en finalist.
 4. I tävlingen kommer 14 finalister att delta i den andra omgången, en för varje institution.
 5. De segrande bidragen på respektive språk översätts till engelska inför den andra tävlingsomgången.
 6. Den internationella juryn utser en europeisk segrare i denna andra omgång.

Tävlingens nyckeldatum

 1. Deltagandeformulären kommer att vara tillgängliga för insändande av tävlingsbidrag från den 15 januari, 2018, kl 13.00 kontinental tid (CET) till den 1 mars, 2018, kl 13.00 kontinental tid (CET).
 2. De europeiska finalisternas bidrag kommer att publiceras på EAWCP:s webbplats senast den 23 april, 2018.
 3. Röster mottagna via EACWP-webbplatsen mellan den 23 april kl 13.00 kontinental tid (CET) och den 23 maj, kl 13.00 kontinental tid (CET) kommer att beaktas av juryn.
 4. Den europeiska segraren utropas senast den 30 juni, 2018.
 5. Den europeiska segraren tilldelas ett pris på 600 € plus flyg till och två dagars uppehälle i Bryssel.
 6. Prisceremonin äger rum i Bryssel torsdagen den 13 september, 2018. Den europeiska segraren måste delta i ceremonin för att motta priset. Om hen uteblir, kan priset tilldelas deltagaren med näst högsta antalet röster enligt juryns beslut.

Jury och spridning av segrande texter

  1. Den internationella juryns sammansättning bekräftas av företrädarna för de EACWP-institutioner som är involverade i tävlingen.
  2. Den slutliga europeiska vinnarens text kommer att publiceras på EACWP: s webbplats och i andra publikationer knutna antingen till EACWP eller till institutionner som samverkar med EACWP.
  3. Deltagarna accepterar alla EACWP Flash-Fiction Contest Rules.
  4. Deltagare som inte följer regler och krav diskvalificeras.
  5. Den internationella juryn har rätt att fatta beslut för att lösa konflikter eller oväntat uppkomna situationer.

Om det råder diskrepans mellan den översatta versionen av dessa regler och den engelska versionen, gäller den senare.

Behandling av personliga uppgifter

 1. Personliga uppgifter som deltagare uppger i sin registrering för tävlingen kommer att finnas i en datafil som EAWCP med officiell adress i Spanien, Madrid, C/Covarrubias 1, CP 28010, med skatteregistrering (CIF) ESG86220266 enligt bestämmelser i den spanska grundlagen 15/1999 av den 13 december angående skydd av personuppgifter, I syfte att hantera deltagarnas personuppgifter i enlighet med dessa lagstadgade regler.
 2. Deltagare tillhandahåller sina personuppgifter för att erhålla information och reklam för aktiviteter arrangerade av EACWP eller EACWP-institutioner.
 3. Deltagare har rätt att kräva korrigering eller förstörande av inkorrekta personuppgifter. Rättigheten kan utövas med hjälp av vårt kontaktformulär.