Flash-Fiction EACWP Contest (Norwegian)

Initiativet tar sikte på å fremme og oppmuntre til skapende litterært arbeid på europeisk plan, gjennom en konkurranse som samler europeiske skribenter og forfattere. Noen av målene er:

 • Å oppmuntre til europeisk medborgerskap gjennom kulturell og litterær utveksling
 • Å fremme skapende skriving innen ulike europeiske språk for slik å ivareta språkenes mangfold og historie
 • Å fostre talent for skapende skriving i Europa.

Den europeiske vinneren vil motta en sum på 600 Euro samt reise til og overnatting i Brussel for to døgn.


Krav til innsendelse Kvalifisering

 1. Konkurransen er åpen for alle som er bosatt i europeiske land og land som er kulturelt forbundet, slik som Russland, Tyrkia og Israel.
 2. Konkurransen utelukker deltakere i det europeiske nettverket for skapende skriving, EACWP.

Formkrav

 1. Innsendt tekst må være på maksimum 100 ord, eksklusiv tittel.
 2. Tema: ‘Ikke hjemme’.
 3. Teksten må ha en tittel.
 4. Teksten må ikke tidligere være publisert eller prisbelønnet nasjonalt eller internasjonalt.
 5. Teksten må følge gjeldende EACWP-skjema for det språk som er benyttet (engelsk, spansk, katalonsk, portugisisk, fransk, tysk, hollandsk, dansk, finsk, svensk, norsk og hebraisk). Alle data må fylles ut.

Konkurranserunder

 1. Konkurransen skjer i to runder, en per språk og en på europeisk plan.
 2. I første runde skal teksten være på et av de ovennevnte språk.
 3. Hver institusjon innen EACWP vil motta, lese og kåre en finalist innen sitt språk.
 4. Konkurransen vil ha 13 finalister til annen runde.
 5. I denne andre runden vil tekstene bli oversatt til engelsk.
 6. The international jury is allowed to take decisions to solve any conflict or unexpected situation.
 7. The English version of the rules will prevail.

Konkurransekalender

 1. Deltakerskjemaene blir åpnet for innsending den 1. februar 2019 kl. 13.00 og lukkes 1. april kl. 13.00. Tekster som sendes utenom disse tidspunktene diskvalifiseres.
 2. Resultatene for første runde legges ut på EACWPs hjemmeside senest 30. april.
 3. Allmenn stemmegivning på EACWPs hjemmeside mellom 30. april og 30. mai vil telle med ved juryens bedømmelse.
 4. Den europeiske vinneren vil bli annonsert 30. juni.
 5. Den europeiske vinneren vil motta en sum på 600 Euro samt reise til og overnatting i Brussel for to døgn.

Juryering og rettigheter

 1. Den internasjonale juryen settes sammen av representanter for alle deltakende EACWP-institusjoner.
 2. Finalistene samtykker i at innsendt tekst publiseres på EACWPs hjemmeside og tilknyttede sider.
 3. Alle bidrag må oppfylle gjeldende konkurranseregler.
 4. Bidrag som ikke oppfyller gjeldende konkurranseregler, diskvalifiseres.
 5. Den internasjonale juryen har rett til å bestemme i enhver tvist eller uforutsigbar situasjon.
 6. Dersom det er uoverensstemmelse mellom denne oversettelsen av reglene og den engelske originalen, er det den engelske som gjelder.

Behandling av personopplysninger

 1. Les her om våre regler og vilkår.
 2. Personopplysninger gitt på deltakerskjemaene vil bli registrert hos EACWP, C/Covarrubias 1, CP 28010 Madrid, med skattenr. (CIF) ESG86220266 i henhold til gjeldende lovgivning (se engelsk versjon/see English Version).
 3. Deltakerne samtykker til bruk av personopplysninger for markedsføring, statistikk, analyse og konkurransedeltakelse. For ytterligere opplysninger om dette, se EACWP privacy policy.
 4. Deltakerne har rett til å be om sletting av feilaktige opplysninger og bes da ta direkte kontakt til EACWP.

Norwegian Form (Closed)

The contest is closed now: since April, 1st. at 13.00 CET