Flash-Fiction EACWP Contest (Finnish)


Tämä kilpailu pyrkii edistämään ja vahvistamaan kirjallista luovuutta Euroopassa, sekä tuomaan eurooppalaisia kirjoittajia yhteisen kilpailun piiriin. Kilpailun keskeiset tavoitteet ovat:

 • Vahvistaa eurooppalaisuutta kulttuurisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen avulla.
 • Edistää luovaa kirjoittamista Euroopan eri kielillä keinona vaalia eri kielten arvokkaita perinteitä.
 • Tuoda esiin luovan kirjoittamisen tasokkuutta Euroopassa.

Eurooppa -finaalin voittaja saa palkinnoksi 600€ käteistä, ja toiseksi-eniten ääniä saanut palkitaan 400€ summalla.


Osallistumisen ehdot

Kelpoisuus

 1. Kilpailuun voi osallistua jokainen, joka asuu Euroopassa (mukaan lukien maat jotka liittyvät kulttuurisesti Eurooppaan kuten Venäjä, Turkki ja Israel).
 2. Vain EACWP:n edustajat, opettajat ja henkilökunta eivät voi osallistua.

Osallistuminen ja sen muoto

 1. Kilpailuun osallistutaan maksimissaan 100 sanan flash-fiktio –tekstillä (otsikkoa ei lasketa).
 2. Aiheena on ”maanalainen”.
 3. Tekstin tulee olla otsikoitu.
 4. Tekstin alkuperäinen ja julkaisematon, eikä sitä ole aikaisemmin palkittu missään kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailussa.
 5. Lähetetyn tekstin tulee olla EACWP lomakkeella kirjoitettu jollakin kilpailuun osallistuvalla kielellä (englanniksi, espanjaksi, katalaaniksi, portugaliksi, ranskaksi, saksaksi, hollanniksi, tanskaksi, suomeksi, ruotsiksi, hepreaksi tai tšekiksi).Kaikki edellä mainitut tiedot ovat pakollisia.

Kierrokset

 1. Kilpailu koostuu kahdesta kierroksesta: aluksi kielikohtainen kierros ja lopuksi eurooppalainen kierros.
 2. Ensimmäisellä kierroksella alkuperäiset tekstit kirjoitetaan jollakin edellä mainituista kilpailuun osallistuvista eurooppalaisista kielistä.
 3. Kutakin kieltä edustava instituutio vastaanottaa, lukee sekä valitsee kieltä edustavan finalistin. Hollannin kielen kohdalla on kaksi osallistuvaa instituutiota, kumpikin valitsee oman finalistinsa.
 4. Kilpailussa on 13 finalistia toisella kierroksella (yksi instituutiota kohden).
 5. Toista, eurooppalaista kierrosta varten finalistien tekstit käännetään englanniksi.
 6. Toisella kierroksella kansainvälinen tuomaristo valitsee eurooppalaisen voittajan.

Kilpailun aikataulu

 1. Kilpailuun osallistumiskaavake avataan helmikuu 25 (2022) klo 13:00 (CET) ja suljetaan klo 13:00 (CET) 30 huhtikuuta (2022). Sitä ennen tai jälkeen jätetyt tekstit hylätään.
 2. Ensimmäisen kierroksen tulokset julkaistaan EACWP verkkosivulla toukokuun 30. mennessä.
 3. Kilpailun raati laskee yleisöäänet, jotka ovat tulleet EACWP verkkosivulle toukokuun 30 (2022) klo 13:00 (CET) ja kesäkuun 30 (2022) klo 13:00 välisenä aikana.
 4. Eurooppalainen voittaja julistetaan kesäkuuta (2022).
 5. Eurooppa -finaalin voittaja saa palkinnoksi 600€ käteistä.
 6. ja toiseksi-eniten ääniä saanut palkitaan 400€ summalla.

Raati ja tekstien julkaisu

 1. Kansainvälisen raadin valitsee EACWP:n niiden instituutioiden edustajat, jotka osallistuvat kilpailuun.
 2. Finalistit suostuvat siihen, että heidän tekstinsä julkaistaan EACWP:n verkkosivuilla sekä niissä julkaisuissa jotka ovat joko EACWP:n itsensä tai siihen kuuluvien instituutioiden alaisia.
 3. Osallistujat hyväksyvät kaikki EACWP flash-fiktio -kilpailun säännöt.
 4. Ne osallistujat hylätään, jotka eivät noudata sääntöjä ja kilpailun ehtoja.
 5. Yllättävissä ja ristiriitaisissa tapauksissa kansainvälinen raati voi ratkaista asiat.
 6. Jos näitten sääntöjen käännösversioissa ja englannin -kielisessä versiossa on eroja, englantilainen versio ratkaisee.

Henkilökohtaisen tiedon käsittely

1.Lue täältä kilpailun säännöt ja ehdot.

2.Rekisteröitymisen yhteydessä kilpailun osallistujien antamat henkilötiedot arkistoidaan EACWPn valvomaan rekisteröityyn osoitteeseen Espanjaan, Calle Covarrubias 1, Madrid, 28010, yhdistyksen Id tunnuksen (CIF) ESG86220266 mukaan osallistumistietoja voidaan käyttää tiedotukseen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

3.Osallistuessasi kilpailuun hyväksyt sen, että tietojasi voidaan käyttää markkinoinnissa, tilastoinnissa, analysoinnissa sekä kilpailuun osallistumisen neuvonnassa. Lisätietoa saadaksesi lue EACWP Privacy Policy.

4.Sinulla on kuitenkin oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Näihin oikeuksiin voi vedota yhdistyksen pääsivun kontakti-kaavakkeen kautta.


Finnish Form

Closed on Saturday, May 7th, 13.00 (CET)