Flash-Fiction EACWP Contest (Finnish)

Tämä kilpailu pyrkii edistämään ja vahvistamaan kirjallista luovuutta Euroopassa, sekä tuomaan eurooppalaisia kirjoittajia yhteisen kilpailun piiriin. Kilpailun keskeiset tavoitteet ovat:

 • Vahvistaa eurooppalaisuutta kulttuurisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen avulla.
 • Edistää luovaa kirjoittamista Euroopan eri kielillä keinona vaalia eri kielten arvokkaita perinteitä.
 • Tuoda esiin luovan kirjoittamisen tasokkuutta Euroopassa.

Finnish Form (Closed)

The contest is close now: since March 1st at 13.00 CET.

 


Osallistumisen ehdot

Kelpoisuus

 1. Kilpailuun voi osallistua jokainen, joka asuu Euroopassa (mukaan lukien maat jotka liittyvät kulttuurisesti Eurooppaan kuten Venäjä, Turkki ja Israel).
 2. Vain EACWP:n edustajat, opettajat ja henkilökunta eivät voi osallistua.

Osallistuminen ja sen muoto

 1. Kilpailuun osallistutaan maksimissaan 100 sanan flash-fiktio –tekstillä (otsikkoa ei lasketa).
 2. Tarinan tulee sijoittua Eurooppaan.
 3. Tekstin tulee olla otsikoitu.
 4. Tekstin alkuperäinen ja julkaisematon, eikä sitä ole aikaisemmin palkittu missään kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailussa.
 5. Lähetetyn tekstin tulee olla EACWP lomakkeella kirjoitettu jollakin kilpailuun osallistuvalla kielellä (englanti, espanja, catalania, portugali, italia, ranska, saksa, hollanti, tanska, suomi, ruotsi, heprea tai turkki). Kaikki edellä mainitut tiedot ovat pakollisia.

Kierrokset

 1. Kilpailu koostuu kahdesta kierroksesta: aluksi kielikohtainen kierros ja lopuksi eurooppalainen kierros.
 2. Ensimmäisellä kierroksella alkuperäiset tekstit kirjoitetaan jollakin edellä mainituista kilpailuun osallistuvista eurooppalaisista kielistä.
 3. Kutakin kieltä edustava instituutio vastaanottaa, lukee sekä valitsee kieltä edustavan finalistin. Hollannin kielen kohdalla on kaksi osallistuvaa instituutiota, kumpikin valitsee oman finalistinsa.
 4. Kilpailussa on 14 finalistia toisella kierroksella (yksi instituutiota kohden).
 5. Toista, eurooppalaista kierrosta varten finalistien tekstit käännetään englanniksi.
 6. Toisella kierroksella kansainvälinen tuomaristo valitsee eurooppalaisen voittajan.

Kilpailun aikataulu

 1. Kaavake kilpailuun osallistumista varten julkaistaan tammikuun 15. (2018). klo 13: 00 CET ja kilpailu päättyy maaliskuun 1. (2018). klo 13:00 CET. Tämän jälkeen lähetetyt tekstit hylätään.
 2. Ensimmäisen kierroksen tulokset julkaistaan EACWP:n verkkosivuilla viimeistään 23. huhtikuuta, 2018.
 3. Yleinen äänestys tapahtuu EACWP:n verkkosivuilla huhtikuun 23. 13:00 (CET) ja toukokuun 23. klo 13:00 (CET) välisenä aikana, ja raati laskee ne.
 4. Eurooppa -finaalin voittaja julistetaan 30. toukokuuta (2018).
 5. Eurooppa -finaalin voittaja saa 600e, sekä matkat ja kahden yön majoituksen Brysselissä.
 6. Palkintojuhla pidetään Brysselissä torstaina syyskuun 13, 2018. Eurooppa-finaalin voittajan tulee osallistua juhlaan saadakseen palkintonsa. Mikäli voittaja ei voi osallistua tilaisuuteen palkinto myönnetään, raadin suostumuksella, toiseksi eniten ääniä saaneelle.

Raati ja tekstien julkaisu

 1. Kansainvälisen raadin valitsee EACWP:n niiden instituutioiden edustajat, jotka osallistuvat kilpailuun.
 2. Finalistit suostuvat siihen, että heidän tekstinsä julkaistaan EACWP:n verkkosivuilla sekä niissä julkaisuissa jotka ovat joko EACWP:n itsensä tai siihen kuuluvien instituutioiden alaisia.
 3. Osallistujat hyväksyvät kaikki EACWP flash-fiktio -kilpailun säännöt.
 4. Ne osallistujat hylätään, jotka eivät noudata sääntöjä ja kilpailun ehtoja.
 5. Yllättävissä ja ristiriitaisissa tapauksissa kansainvälinen raati voi ratkaista asiat.
 6. Jos näitten sääntöjen käännösversioissa ja englannin -kielisessä versiossa on eroja, englantilainen versio ratkaisee.

Henkilökohtaisen tiedon käsittely

 1. Osallistujien antama henkilökohtainen tieto, säilytetään tiedostossa josta EACWP vastaa rekisteröidyssä osoitteessa: Espanja, Madrid, C/Covarrubias 1, CP 2810, verotunnus Id (CIF) ESG86220266 ja on 15/1999 13. joulukuuta voimaan tulleen lain mukainen, joka koskee henkilökohtaisen tiedon suojaa, jonka tarkoituksena on säätää käyttäjien osallistumista näiden sääntöjen mukaisiin kilpailuihin.
 2. Lisäksi osallistujat suostuvat siihen, että heille voidaan lähettää informaatiota sekä tiedotteita EACWP:n tai EACWP instituutioiden toiminnasta.
 3. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia väärän tiedon oikaisemista, peruutusta tai poistamista. Näihin oikeuksiin voidaan vedota järjestön yhteydenottolomakkeen kautta.