Flash-Fiction EACWP Contest (Dutch)


De wedstrijd wil de literaire creativiteit in Europa stimuleren en ondersteunen door schrijvers van over heel Europa in een breed gedragen wedstrijd samen te brengen. Doelstellingen van de wedstrijd zijn:

 • Het Europese samenhorigheidsgevoel aanmoedigen door culturele en literaire uitwisseling.
 • Creatief schrijven in de Europese talen stimuleren als een manier om de waardevolle linguïstische geschiedenis van het continent levend te houden.
 • Europees literair schrijftalent koesteren.

Aan de Europese winnaar wordt een geldprijs van €600 toegekend. Aan de tweede prijswinnaar wordt een geldprijs van €400 toegekend.


Deelnemingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

 1. De wedstrijd staat open voor iedere inwoner van Europa. Daarbij rekenen we ook inwoners van landen die cultureel met Europa verbonden zijn, zoals Rusland, Israël en Turkije.
 2. Leden van EACWP (vertegenwoordigers van de organisaties, docenten en werknemers) zijn uitgesloten van deelname.

Opmaak en inzending

 1. Deelnemers moeten een flash-fiction tekst van 100 woorden indienen.
 2. Het thema is ‘buiten’.
 3. Teksten moet voorzien zijn van een titel.
 4. Het moet een nieuwe tekst zijn en deze mag niet eerder gepubliceerd zijn of eerder bekroond met een prijs in een nationale of internationale competitie.
 5. Teksten moeten gebruik maken van het EACWP format in de taal van deelname (Engels, Spaans, Catalaans, Portugees, Frans, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Zweeds, Hebreeuws en Tsjechische).
  Alle vereiste gegevens zijn verplicht.

Rondes

 1. De wedstrijd bestaat uit twee rondes: een eerste nationale ronde en een tweede Europese ronde.
 2. Voor de eerste ronde moeten de originele teksten geschreven zijn in een van de bovenvermelde talen.
 3. Elk instituut zal, na de ontvangst en lezing van de teksten, één winnaar selecteren in de taal waarvoor het verantwoordelijk is. Aangezien het feit dat er twee instituten uit twee verschillende deelnemende landen bij het Nederlands betrokken zijn, zullen zij elk één finalist selecteren.
 4. De wedstrijd zal 13 finalisten kennen die deelnemen aan de tweede ronde (een per instituut).
 5. Voor de tweede, Europese ronde zullen de teksten van de finalisten naar het Engels vertaald worden.
 6. Een internationale jury zal de Europese winnaar kiezen uit de teksten uit deze tweede ronde.

Wedstrijdkalender

 1. Deelnemen kan vanaf 26 februari 2021 om 13 uur tot en met 30 april 2021 om 13 uur. Teksten die na deze datum worden ingediend, zijn van deelname uitgesloten.
 2. Alle teksten van de Europese finalisten worden gepubliceerd op de EACWP website uiterlijk 30 mei 2021.
 3. Publieksstemmen ontvangen via de EACWP-website tussen 30 mei 13u 2021 en 30 juni 13u 2021 tellen mee in de overwegingen van de jury.
 4. De Europese winnaar en de eerste finalist worden bekendgemaakt op 15 juli 2021.
 5. Aan de Europese winnaar wordt een geldprijs van €600 toegekend.
 6. Aan de tweede prijswinnaar wordt een geldprijs van €400 toegekend.

Jury en verspreiding

 1. De internationale jury zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle EACWP instituten betrokken in deze wedstrijd.
 2. De tekst van de Europese winnaar zal gepubliceerd worden op de EACWP website (eacwp.org).
 3. De winnaars geven, door mee te doen aan de competitie, toestemming voor het publiceren van hun teksten op de EACWP website alsook andere publicaties gekoppeld aan zowel de EACWP zelf als aan aangesloten instituties.
 4. Deelnemers accepteren alle EACWP Flash-Fiction Wedstrijd regels. Deelnemers die de regels en voorwaarden overtreden zullen gediskwalificeerd worden.
 5. De internationale jury heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen om onverwachte situaties en conflicten van welke aard dan ook op te lossen.
 6. Indien er tussen dit vertaalde wedstrijdreglement en het oorspronkelijke Engelstalige reglement een tegenstrijdigheid zou bestaan, dan zal het Engelstalige wedstrijdreglement doorslaggevend zijn.

Persoonlijke gegevens

 1. Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen. Hier vindt u de gebruiksvoorwaarden.
 2. De persoonlijke gegevens verstrekt door deelnemers in de inschrijvingsformulieren worden opgenomen in de databank van EACWP met geregistreerd adres in Spanje, Calle Covarrubias 1, Madrid, 28010, met het doel van het beheren van gebruikersparticipatie in de promotie gereguleerd in deze regels.
 3. Met uw deelname aan de wedstrijd gaat u ermee akkoord om uw gegevens te laten gebruiken voor marketing, statistische en analytische doeleinden en om uw deelname administratief te verwerken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van EACWP.
 4. Daarnaast hebt u het recht om correctie of verwijdering / annulering van de persoonsgegevens te eisen die niet juist zijn. Deze rechten kunnen worden geïmplementeerd via het formulier in het contactgedeelte van onze website.

Dutch Form

Closed on April, 30th at 13.00 (CET)