Flash-Fiction EACWP Contest (Danish)

Dette initiativ søger at fremme og promovere skønlitterær skrivning i Europa ved at samle europæiske forfattere om en fælles konkurrence. Målet for konkurrencen er bl.a.:

 • At fremme europæisk medborgerskab gennem kulturel og litterær udveksling.
 • At promovere skønlitterær skrivning på de europæiske sprog som en måde at bevare vores
  værdifulde sproghistorie på.
 • At fremelske skønlitterære talenter i Europa.

Danish Form (Closed)

The contest is close now: since March 1st at 13.00 CET.


Regler

Hvem kan deltage?

 1. Enhver borger, der bor i Europa (inklusiv lande, der er kulturelt forbundet til Europa, som Rusland, Tyrkiet og Israel) kan deltage.
 2. EACWP-repræsentanter, EACWP-undervisere og andre ansatte kan ikke deltage.

Formater og deltagelse

 1. Deltageren skal indsende en kortprosatekst på maksimalt 100 ord (eksklusiv titel).
 2. Historien skal foregå i Europa.
 3. Teksten skal have en titel.
 4. Teksten må ikke tidligere have været publiceret og må heller ikke have modtaget priser i en national eller international konkurrence.
 5. Teksten skal sendes med EACWP-formularen til den institution, der varetager det pågældende sprog (engelsk, spansk, catalansk, portugisisk, italiensk, fransk, tysk, nederlandsk, dansk, finsk, svensk, hebraisk og tyrkisk). Alle oplysninger, som EACWP-formularen beder om, er obligatoriske at medsende.

Runder

 1. Konkurrencen består af to runder: en første runde (pr. sprog) og en anden europæisk runde.
 2. I den første runde skal den originale tekst være skrevet på et af de nævnte europæiske sprog, som deltager i konkurrencen.
 3. Hvert sprogs institution modtager teksterne, læser dem og vælger en vinder inden for dette sprog. Hvad angår nederlandsk, så deltager to institutioner inden for dette sprog, og hver af dem vælger en vinder.
 4. Konkurrencen får 14 finalister til den anden runde (en valgt af hver institution).
 5. Disse finalisters tekster bliver oversat til engelsk til den anden europæiske runde.
 6. Den internationale jury vælger den europæiske vinder i den anden runde.

Kalender

 1. Deltagelses-formularerne kan benyttes fra den 15. januar 2018 kl. 13 (CET) og lukkes den 1. marts 2018 kl. 13 (CET). Tekster indsendt før eller efter dette tidsrum diskvalificeres.
 2. Resultatet af den første runde publiceres på EACWPs hjemmeside senest den 23. april 2018.
 3. Publikumstemmer modtaget på EACWP’s hjemmeside mellem den 23. april kl. 13 og den 23. maj kl. 13 vil komme i betragtning hos juryen.
 4. Den europæiske vinder offentliggøres den 30. juni 2018.
 5. Den europæiske vinder præmieres med et kontant beløb på 600 € plus rejse og overnatning i Bruxelles i to nætter.
 6. Prisoverrækkelsen finder sted i Bruxelles torsdag den 13. september 2018. Den europæiske vinder skal deltage i ceremonien for at modtage prisen. Hvis vinderen er fraværende, kan prisen efter juryens skøn gives til den deltager med det næsthøjeste antal stemmer.

Jury og publikation

 1. Den internationale jury sammensættes af repræsentanter for alle de EACWP-institutioner, der er involveret i konkurrencen.
 2. Finalisterne giver ved deltagelsen samtykke til, at deres tekster publiceres på EACWP’s hjemmeside såvel som i andre udgivelser, der er knyttet til enten EACWP eller associerede institutioner.
 3. Deltagerne må acceptere alle konkurrencens regler.
 4. Deltagere, som ikke opfylder konkurrencens regler og krav, bliver diskvalificerede.
 5. Den internationale jury har mandat til at træffe beslutninger, der løser enhver konflikt eller uforudset situation.
 6. Hvis der er diskrepans mellem denne oversatte version af konkurrencens regler og den engelske version af disse regler, er det den engelske version, der gælder.

Behandling af personlige oplysninger

 1. De personlige oplysninger, som indsendes via deltagelses-formularen, samles i en fil, som EACWP er ansvarlig for. EACWP er registreret i Spanien, Madrid, C/Covarrubias 1, CP 28010, med selskabsnummer (CIF) ESG86220266, i overensstemmelse med bestemmelserne i Grundlæggende Lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personlige oplysninger, med det formål at håndtere brugernes deltagelse i den konkurrence, som disse regler regulerer.
 2. Endvidere samtykker deltagerne i, at EACWP må bruge deres oplysninger til at sende dem information om og reklame for EACWPs aktiviteter eller institutioner.
 3. I tillæg har deltagerne ret til at rette eller slette/annullere personlige oplysninger, som er ukorrekte. Denne ret kan håndhæves ved at bruge EACWPs kontaktoplysninger.