Flash-Fiction EACWP Contest (Danish)


Dette initiativ søger at fremme og promovere skønlitterær skrivning i Europa ved at samle europæiske forfattere om en fælles konkurrence. Målet for konkurrencen er bl.a.:

 • At fremme europæisk medborgerskab gennem kulturel og litterær udveksling.
 • At promovere skønlitterær skrivning på de europæiske sprog som en måde at bevare vores
  værdifulde sproghistorie på.
 • At fremelske skønlitterære talenter i Europa.

Vinderen modtager en pris på 600 euro. Andenpladsen modtager 400 euro.


Regler

Hvem kan deltage?

 1. Enhver borger, der bor i Europa (inklusiv lande, der er kulturelt forbundet til Europa, som Rusland, Tyrkiet og Israel) kan deltage.
 2. EACWP-repræsentanter, EACWP-undervisere og andre ansatte kan ikke deltage.

Formater og deltagelse

 1. Deltageren skal indsende en kortprosatekst på maksimalt 100 ord (eksklusiv titel).
 2. Emnet er “undergrund”.
 3. Teksten skal have en titel.
 4. Teksten må ikke tidligere have været publiceret og må heller ikke have modtaget priser i en national eller international konkurrence.
 5. Teksten skal sendes med EACWP-formularen til den institution, der varetager det pågældende sprog (engelsk, spansk, catalansk, portugisisk, fransk, tysk, dansk, finsk, svensk, hebraisk og tjekkisk). Alle oplysninger, som EACWP-formularen beder om, er obligatoriske at medsende.

Runder

 1. Konkurrencen består af to runder: en første runde (pr. sprog) og en anden europæisk runde.
 2. I den første runde skal den originale tekst være skrevet på et af de nævnte europæiske sprog, som deltager i konkurrencen.
 3. Hvert sprogs institution modtager teksterne, læser dem og vælger en vinder inden for dette sprog. Hvad angår nederlandsk, så deltager to institutioner inden for dette sprog, og hver af dem vælger en vinder.
 4. Konkurrencen får 13 finalister til den anden runde (en valgt af hver institution).
 5. Disse finalisters tekster bliver oversat til engelsk til den anden europæiske runde.
 6. Den internationale jury vælger den europæiske vinder i den anden runde.

Kalender

 1. Deltagelses-formularerne kan benyttes fra den 25. februar (2022) kl. 13 (CET) og lukkes den 30. april 2022 kl. 13 (CET). Tekster indsendt før eller efter dette tidsrum diskvalificeres.
 2. Resultatet af den første runde publiceres på EACWPs hjemmeside senest den 30. april 2022.
 3. Den europæiske vinder offentliggøres den 30. maj 2022.
 4. Stemmer fra EACWP’s hjemmeside, som indsendes mellem 30. maj (2022), kl. 13:00, og 30. juni (2022) kl. 13, vil indgå i juryens vurdering.
 5. Navnene på den europæiske vinder og vinderen af første (nationale) runde offentliggøres den 15. juli (2022).
 6. Vinderen modtager en pris på 600 euro samt en rejse til Bruxelles med to overnatninger.
 7. Andenpladsen modtager 400 euro.

Jury og publikation

 1. Den internationale jury sammensættes af repræsentanter for alle de EACWP-institutioner, der er involveret i konkurrencen.
 2. Finalisterne giver ved deltagelsen samtykke til, at deres tekster publiceres på EACWP’s hjemmeside såvel som i andre udgivelser, der er knyttet til enten EACWP eller associerede institutioner.
 3. Deltagerne må acceptere alle konkurrencens regler.
 4. Deltagere, som ikke opfylder konkurrencens regler og krav, bliver diskvalificerede.
 5. Den internationale jury har mandat til at træffe beslutninger, der løser enhver konflikt eller uforudset situation.
 6. Hvis der er diskrepans mellem denne oversatte version af konkurrencens regler og den engelske version af disse regler, er det den engelske version, der gælder.

Behandling af personlige oplysninger

 1. Klik venligst her for at læse vilkår og betingelser.
 2. Deltagernes personlige oplysninger registreres i et arkiv, som EACWP er ansvarlig for på adressen Calle Covarrubias 1, Madrid, 28010, selskabsskat Id (CIF) ES-G86220266, med det formål at sikre deltagelse i henhold til reglerne
 3. Med din deltagelse i konkurrencen tillader du, at dine data kan anvendes til marketing, statistiske og analytiske formål og til at administrere din deltagelse i konkurrencen.
 4. I tillæg har deltagerne ret til at rette eller slette/annullere personlige oplysninger, som er ukorrekte. Denne ret kan håndhæves ved at bruge EACWPs kontaktoplysninger.

Danish Form

Closed on Saturday, May 7th, 13.00 (CET)