Flash-Fiction EACWP Contest (Czech)Podmínky soutěže

Cílem této iniciativy je propagace a podpora literární tvorby v Evropě a sdružení evropských spisovatelů ve společné soutěži.

Některé z cílů soutěže jsou:

 • Povzbudit evropské občanství prostřednictvím kulturní a literární výměny.
 • Podpořit kreativní psaní v různých evropských jazycích jakožto způsob zachování našich cenných lingvistických dějin.
 • Pěstovat talent na poli kreativního psaní v Evropě.

Evropský vítěz obdrží finanční odměnu 600€. První finalista obdrží finanční odměnu 400€.

Požadavky na příspěvky

Kdo se může zúčastnit

 1. Soutěž je otevřená všem účastníkům žijícím v Evropě (včetně zemí kulturně spjatých s Evropou jako jsou Rusko, Turecko a Izrael).
 2. Zúčastnit se nemůžou pouze učitelé, pedagogové a zástupci EACWP.

Formát a odevzdání

 1. Účastníci musí předložit text o maximálně 100 slovech (název se nepočítá).
 2. Téma je „pod povrchem“
 3. Texty musí mít název.
 4. Texty nesmí být v minulosti publikované a nesmí mít žádnou cenu z národní nebo mezinárodní soutěže.
 5. Texty se musí zaslat v odpovídajícím tvaru EACWP podle jazyka účastníka (angličtina, španělština, katalánština, portugalština, francouzština, němčina, holandština, dánština, finština, švédština, čeština a hebrejština). Všechny požadované údaje jsou povinné.

Kola

 1. Soutěž se skládá ze dvou kol: první podle jazyka a druhé evropské kolo.
 2. Pro první kolo musí být původní texty napsané v jakémkoliv ze zmiňovaných evropských jazyků.
 3. Každá instituce obdrží, přečte a vybere jednoho finalistu v jazyce, za který zodpovídá. V případě holandštiny, jelikož se zúčastní dvě instituce různých zemí, každá vybere jednoho finalistu.
 4. Soutěž bude mít 13 finalistů pro druhé kolo (jednoho na instituci).
 5. Pro druhé evropské kolo budou tyto texty finalistů přeloženy do angličtiny.
 6. Mezinárodní porota vybere evropského vítěze z druhého kola.

Kalendář soutěže

 1. Příspěvky bude možné vkládat prostřednictvím formulářů pro účastníky od 25. února 2022 13:00 SEČ do 30. dubna 2022 13:00 SEČ. Texty, které budou předložené před uvedenými daty nebo po nich, budou diskvalifikované.
 2. Výsledky prvního kola budou zveřejněné na webu EACWP nejpozději 30. května 2022.
 3. Porota vezme v úvahu hlasování veřejnosti, které obdrží prostřednictvím webu EACWP mezi 30. květnem 2022 od 13h SEČ a 30. červnem 2022 do 13h SEČ.
 4. Evropský vítěz a první finalista bude oznámen 15. července 2022.
 5. Evropský vítěz obdrží finanční odměnu 600€.
 6. První finalista obdrží finanční odměnu 400€.

Porota a šíření díla

 1. Mezinárodní porota bude zastoupena představiteli všech institucí EACWP, které se zúčastní soutěže.
 2. Finalisté souhlasí, že jejich texty budou zveřejněné na webu EACWP i v dalších publikacích spojených buď se samotnou EACWP nebo přidruženými institucemi.
 3. Účastníci souhlasí s pravidly soutěže EACWP Flash-Fiction.
 4. Účastníci, kteří nedodrží pravidla a požadavky, budou diskvalifikováni.
 5. Mezinárodní porota může rozhodovat při řešení konfliktu nebo neočekávané situace.
 6. V případě nesrovnalostí mezi přeloženou verzí těchto Pravidel a anglickou verzí Pravidel, převáží anglická verze.

Zpracování osobních údajů

 1. Prosím klikněte zde a přečtěte si naše podmínky.
 2. Osobní údaje, které účastníci poskytnou v registračních formulářích soutěže, budou založené v archivu, za který zodpovídá EACWP s adresou registrovanou ve Španělsku, Calle Covarrubias 1, Madrid, 280 10, s identifikací (CIF) ES-G86220266, za účelem použití při propagaci jak je stanoveno v těchto Pravidlech.
 3. Svojí účasti v soutěži SOUHLASÍTE s použitím svých údajů pro marketingové, statistické a analytické účely a se spravováním vaší účasti v soutěži. Pro podrobné informace si prosím přečtěte Ochranu soukromí EACWP.
 4. Kromě toho máte právo žádat opravu nebo smazání/zrušení osobních údajů, které jsou nepřesné. Tato práva můžete uplatnit přes naší sekci hlavního kontaktu formuláře.

Czech Form

Closed on Saturday, May 7th, 13.00 (CET)