About us (Norsk)

English | French | Español | Deutsch | Italiano | Português | Dutch | Catalá | Czech | Euskera | Norsk | Suomi

Mål

EACWP, European Association of Creative Writing Programmes er et internasjonalt forbund for organisasjoner og personer innen skapende skriving. Sentrale oppgaver er samarbeid, informasjon, konferanser, utvikling og utveksling m.m.

Fokus

Forbundsarbeidet  har et generelt fokus på teori, forskning, pedagogikk,. litteraturkritikk, oversettelse, forleggeri og digitale utgivelsesformer. Dessuten gjestestipender, studentutveksling, skriveverksteder, konferanser og festivaler hvor også ikke-medlemmer kan delta.

Organisasjon & medlemskap

EACWP er organisert som forbund med faste institusjonelle medlemmer, æresmedlemmer og personlige medlemmer. Forbundet har en ledelse med kontor i Madrid og årlig generalforsamling.

Historikk

Forbundet ble dannet i mars 2005 på anmodning fra den internasjonale kongressen for skapende skriving i Leipzig, samt et initiativ fra  Josef Škvorecký Literary Academy i Praha. Fra 2005 til 2009 ble det avholdt ytterligere fem symposier i Praha, og en endelig etablering fant sted i september 2010, på det sjette symposiet i Madrid.