About us (Czech)

English | French | Español | Deutsch | Italiano | Português | Dutch | Catalá | Czech | Euskera | Norsk | Suomi

Evropská asociace programů tvůrčího psaní (EACWP)

O nás

Cíle

Cílem asociace je posilovat vazby mezi všemi osobami a institucemi, které se zajímají o oblast tvůrčího psaní v Evropě a podílejí se na ní. Zaměřuje se na pořádání a propagaci badatelských a pedagogických výměn, společných projektů, mezinárodních akcí, konferencí a sympozií a rozšiřování výzev, projektů, iniciativ, diskusí a informací všeho druhu týkajících se výuky a praxe tvůrčího psaní.   

Oblasti zájmu

Činnost EACWP se zaměřuje na všechny podoby a možnosti tvůrčího psaní. Konkrétně se jedná o výuku a praxi tvůrčího psaní, teorii a akademický výzkum, tvorbu sylabů, mapování tvůrčího psaní v Evropě i mimo ni, literární kritiku, umělecký překlad, publikační činnost, multimédia a digitální tvorbu.  

Aktivity

Projekty se zaměřují zejména na aktivity, jako jsou tvůrčí pobyty, studentské a učitelské výměny, společné projekty a kurzy, workshopy, konference, festivaly a publikace. Na aktivitách se mohou podílet i nečlenové.

Členství

Existují čtyři různé druhy členství: institucionální členství (otevřené všem evropským institucím nabízejícím pravidelný program v oblasti tvůrčího psaní či literárního překladu), individuální členství (otevřené všem osobám, které působí v oblasti tvůrčího psaní či literárního překladu v Evropě), pozorovatelské členství (otevřené všem neevropským institucím a osobám působícím na poli tvůrčího psaní či uměleckého překladu) a čestné členství.   

Historie

Velmi úspěšný Mezinárodní kongres programů tvůrčího psaní, který v březnu 2005 uspořádal Německý literární institut Lipsko (ve spolupráci se švédskou Konsthögskolan Valand/Göteborg, pražskou Literární akademií Josefa Škvoreckého a rakouskou schule für dichtung), ukázal potřebu i zájem navázat v této oblasti celoevropskou spolupráci. Literární akademie Josefa Škvoreckého se proto rozhodla iniciovat založení Evropské sítě programů tvůrčího psaní (European Network of Creative Writing Programmes, ENCWP). V letech 2005–2009 se v Praze uskutečnilo pět sympozií této sítě.

V září 2010 na svém šestém sympoziu v Madridu přijala ENCWP nové stanovy a pětiletá práce vyústila do založení Evropské asociace programů tvůrčího psaní (EACWP).

Sympozia

Sympozium EACWP se koná každoročně. Pořádá jej vždy jedna z členských institucí a zástupci všech institucí se setkají v evropském městě. Sympozia jsou otevřena stávajícím členům a v některých případech i kandidátům vstupujícím do asociace. Během sympozií se konají přednášky a workshopy, ale též intenzivní pracovní jednání, při nichž se připravují další společné projekty. Nejbližší sympozium se koná v září 2016 v Turíně.   

Pedagogické konference

Ve snaze posílit pedagogické výměny mezi členskými i dalšími institucemi uspořádala EACWP dvě pedagogické konference: v roce 2012 v Paříži a v roce 2014 ve Finsku. Nejbližší konference se bude konat v Turíně v září 2016.

Členové

EACWP má 28 členských institucí ze 16 zemí a asi 20 individuálních členů. Uzavřela dohodu o vzájemném členství s britskou National Association of Writers in Education (Národní asociace autorů ve vzdělávání).  

Členské instituce

Aleph-Écriture (Paříž), Casa de Letras (Buenos Aires), Les ateliers d ́écriture Elisabeth Bing (Paříž), Creatief Schrijven (Antverpy), Escola d ́escriptura (Barcelona), Escuela de Escritores (Madrid), Escrever, escrever (Lisabon), Institut für Sprachkunst (Vídeň), Akademie Literárních novin (Praha), Scuola Holden (Turín), Univerzita Jyväskylä (Finsko), Kitabat (Bejrút), Le Coin Bleu (Brusel), Oriveden Opisto (Orivesi, Finsko), Nansen Skolen (Lillehammer, Norsko), schule für dichtung (Vídeň), University of East Anglia (Norwich), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Jihodánská univerzita (Kolding, Dánsko), University of East London, Kingston University (Londýn), The Open University (Velká Británie), The South Gate Society (Dánsko), Ondokuz Mayis University (Turecko), Dactylus (Nizozemí), Cardiff University, ArtEZ (Nizozemí).

Předsednictvo EACWP

Javier Sagarna (prezident, Escuela de Escritores), Alain André (viceprezident, Aleph-Ècriture), Harriet Nachtmann (tajemnice, schule für dichtung), Simone Fenoil (Scuola Holden), Daniel Soukup, Hellen Gillboy (Escola d’Escriptura Ateneu), Reijo Virtanen (Oriveden Opisto), Audé Lafait (Le Coin Bleu).